Kosmiske glimt
Artiklen: Det femte bud
6. KAPITEL
Den humanistiske evnes udvikling kan ikke tilegnes alene ved den blotte undervisning
I dyret begyndte udviklingen af nye evner, der efterhånden hævede det op i et langt højere mentalt plan. Det begyndte at blive til et helt nyt væsen. Dyret blev til det nuværende jordiske menneske. Men fuldkommengørelsen er ikke dermed standset. Nye evner er stadig under udvikling. Foruden intelligensevnen, som er langt fremme i udvikling hos mange mennesker og har affødt den moderne materialistiske videnskab, er en ny evne begyndt at komme ind i en rivende udvikling. Denne nye evne befordrer menneskets humanistiske begavelse og indstilling. Det er den, der bevirker, at man ikke kan blive ved med at nænne at gøre ondt mod andre væsener. Denne evne udvikles kun igennem lidelserne. Den kan ikke udvikles ved undervisning således som intelligensevnen. Men enhver lidelse, som et væsen, enten bevidst eller ubevidst, påfører et andet levende væsen, vil betinge, at det selv stadigt må være bundet til lidelsesplanet. I de felter, hvor et menneske ikke kan nænne at påføre andre væsener lidelse, der er det selv beskyttet. I disse felter behøver det hverken skydevåben eller andre dødbringende eller lemlæstende forsvarsforanstaltninger. Der kan det ikke komme ud for lidelse. Men i de situationer, hvor det endnu kan nænne at gøre andre væsener fortræd, ligegyldigt under hvilke forudsætninger, ligegyldigt om det er under forsvar eller angreb, der er det uden beskyttelse. At det i den givne situation kan redde sit eget liv ved at dræbe eller lemlæste modstanderen, er ganske vist en slags beskyttelse, men den betinger eller afføder ufejlbarligt i ens skæbne, at man før eller senere må betale dette drab eller de lidelser, man således påførte sin næste, tilbage med sit eget liv eller med tilsvarende lidelser i sin egen organisme.