Kosmiske glimt
Artiklen: Det femte bud
8. KAPITEL
Kristi væremåde, mennesket i Guds billede efter hans lignelse
Man forstår således her til fulde Jesu væremåde, og hvorfor han udtalte de store og evige ord: »Stik dit sværd i skeden, thi hver den, der ombringer ved sværd, skal selv omkomme ved sværd«. »Men jeg siger eder, at I må ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et slag på din højre kind, da vend ham også den anden til«! Ligeledes forstår man også her, hvorledes der var videnskabelig sandhed bag hans ord på korset, der hvor han undskylder sine bødler med de ord: » ... thi de vide ikke, hvad de gøre«. Han vidste altså, at de var uudviklede, de var endnu ufærdige væsener. De havde hverken intellektuel eller humanistisk begavelse til at se situationen i den guddommelige klarhed, ud fra hvilken det færdige »menneske i Guds billede« iagttog begivenheden. Men for hele verden blev det herpå korset åbenbaret, hvorledes det færdige menneske overholder det femte bud. Selv i de værste situationer og over for de mennesker, der i had og vrede havde spigret hans fysiske legeme til et kors, bevarer han sit kærlige sindelag, velsignede alle dem, der med deres dødbringende tortur forbandede ham. Og hermed udløstes den væremåde, den intellektualitet og humanitet, der kombineret i overholdelsen af det femte bud gjorde ham til »vejen, sandheden og livet« eller til det fuldkomne menneske i Guds billede. Og det var i kraft af denne hans totale overholdelse af det femte bud, at han blev kulturfundamentet for en ny verdensepoke, hvis første svage fødselsveer blev identisk med den kirkelige kristendom, men hvis totale gennembrud i form af kulminerende, kombineret intellektualitet og humanitet, der igen er det samme som Jesu mentalitet, i praktisk væremåde vil fuldkommengøre mennesket i dets sidste epoke i den lange udviklingsrejse fra mørket til lyset.