Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Hinsides dødsfrygten
11. kapitel
Hvorfor krigen i verden er tiltaget i en sådan grad, at den nu lammer al virkelig kulturskabelse
Hvorfor nu al denne krigsfrygt i verden? Hvis bedre og bedre mordvåben kan afskaffe krigen eller ondet i verden, måtte frygten da blive tilsvarende mindre og mindre i samme grad, som udviklingen af nævnte mordvåben blev mere og mere genial og fik succes. Er man nu ikke blevet i stand til med selve elementernes millioner og atter millioner af hestekræfter at udløse den formentlige død og undergang over de personer og stater, man mener er krigens ophav? Hvorfor er frygten så ikke blevet tilsvarende mindre? Hvad hjælper disse gigantiske, militære og økonomiske opbud i forbindelse med de ypperste videnskabsmænds mest geniale spekulationer over stoffernes og kraftens beherskelse og anvendelse i kæmpeformater, når det i samme grad formerer krigs- eller dødsfrygten og dermed lammer menneskets fred og velvære? Tror man ikke, det ligger i, at man instinktmæssigt aner, at man ikke med disse vældige midler kan fjerne krigen eller ufreden fra den jordmenneskelige livssfære, men blot hist og her lamme dens virkninger med nogle endnu stærkere morderiske virkninger? Er det ikke netop således, at man i reglen kun kan overvinde en mindre krigs- eller voldsstyrke med en større krigs- eller voldsstyrke? Hvad er da en krigsmæssig sejrherre? Er han ikke en større kriger end den, han har overvundet? Men er en større krigsherre nærmere freden end en mindre krigsherre? Det er da ikke sådan, at jo større kriger man er, desto større repræsentant er man for freden? Hvordan skal der kunne blive fred ved hjælp af krig? Kun en større krigsmagt kan overvinde en mindre, og denne større krigsmagt kan igen kun overvindes af en endnu større og således fortsættende. Men derved kan krigen jo umuligt afskaffes eller formindskes. Den må i kraft af dette princip uundgåeligt vokse og blive større og større, hvilket den jordmenneskelige historie da også til fulde bekræfter eller viser som kendsgerning.