Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Hinsides dødsfrygten
18. kapitel
Åndsvidenskabens verdensfrelsende mission
Kosmisk viden udgør den for tankerne eller intelligensen tilgængelige viden eller videnskab om selve det kosmiske verdensalt, hvilket vil sige: selve det evige verdensbillede. Denne viden er den skjulte side ved det levende væsens fremtræden, der hedder "ånd". Den bliver derfor retmæssigt kaldt "åndsvidenskab". Den viser de særlige universelle love, på hvilke hele verdensstrukturen hviler og dermed også det levende væsens identitet, plads og fremtræden i verdensbilledet samtidig med, at den dermed også afslører betingelserne for dets sande levemåde og foreløbige mål i dette ocean af liv og detaljer. At vide den sande årsag i enhver mental situation er det samme som at forstå alle levende væseners forhold og handlemåde overfor en selv. Dermed vil man se, at intet som helst ondt i verden kan fødes og manifesteres uden i kraft af uvidenhed hos det ophav, igennem hvilket det manifesteres. Når mennesker forsætligt hader og forfølger, vil det ligeledes ifølge de kosmiske analyser kun være fordi, de ikke har nogen absolut psykisk eller åndelig viden. De tror da, at objektet for deres forfølgelse er den sande årsag til det onde, som de har været genstand for (heraf forfølgelsen) og forstår således ikke, at den, som de forfølger, ikke er den virkelige årsag til nævnte onde, men at det derimod er den uvidenhed, dette væsen endnu ligger under for, der er skyld i hele dets handel og vandel. Men at det er uvidende, er det lige så lidt herre over, som det er herre over, at det har lyst eller mørkt hår, brune eller blå øjne. Dets uvidenhed kan derfor ikke i noget som helst tilfælde være noget retmæssigt objekt for forfølgelse og straf. Uvidenheden kan kun skyldes manglende erfaringer. Det menneske, der allerede har fået erfaringer på et felt, hvor et andet menneske endnu ingen erfaringer har, kan sagtens være vidende og dermed kritiserende det på det samme felt uvidende menneske. Men når et sådant menneske forfølger og piner eller straffer et andet menneske, fordi det på grund af uvidenhed må handle uklogt eller dumt, er et sådant forfølgende eller straffende væsen lige så uvidende eller dumt som det væsen, det forfølger. Ingen som helst strid kan således opstå uden i kraft af dumhed eller manglende intellektualitet. Tænk i hvilken udstrækning dumheden eller de heraf følgende vildfarne forestillinger eller opfattelser om livets virkelige fakta i henhold til foranstående regerer menneskehedens nationer, folk og racer, dens kultur, moral og etik. Og tænk i hvilken grad det derfor er påkrævet at få denne uvidenhed fjernet, så at alt det såkaldte onde derved kan bringes til at ophøre med at eksistere. Åndsvidenskaben bliver i henhold hertil således verdensgenløsningens eneste absolutte vej for jordmenneskeheden ud af uvidenhedens og dermed ud af hadets eller det ondes sfære, ud af krigens eller det dræbende princips domæne. Thi kun der, hvor væsenet er blevet befriet fra troen på krig, mord og drab som beskyttelsesmiddel eller fundament for tilværelse, er det hinsides dødsfrygten. Her er det ikke mere under jungleloven. Dyret er blevet til et menneske, og julebudskabets evige fred og velbehagelighed for menneskene vil her lyse og funkle ud over verden.