Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Hinsides dødsfrygten
5. kapitel
Jordmenneskets nuværende skæbnesituation
Når jordmenneskeheden er ført frem til en tilstand, i hvilken ovennævnte fremtidsdrømme er et begyndende begær, en begyndende hunger, som ikke mere kan ignoreres, hvorfor har den så ikke for længst opfyldt betingelserne for denne hungers tilfredsstillelse? Kloden er færdigudviklet og har alle mulige materielle betingelser for, at en sådan højere eller fuldkommen og for alle jordmennesker fælles verdenskultur kan skabes. Hvorfor er menneskene da mere i krig og mere dræbende, myrdende, lemlæstende og undertrykkende andre medvæsener med sin væremåde nu end nogen sinde tidligere? Det er jo netop fordi, de tror dermed at kunne opfylde fremtidsdrømmen om den varige fred og højere idealverden. Det er derfor, de koncentrerer sig om at skabe det formentlige bedste middel til hjælp for opnåelsen af fremtidsdrømmens virkeliggørelse i fysisk materie, i fysisk kød og blod. Og dette af jordmenneskene opfattede bedste middel til afskaffelse af krigen med dens dødbringende virkninger er netop – det dræbende princip. Derfor bliver fremstillingen af de mest geniale mordmaskiner eller drabsmidler det største og mest formentlige nyttige objekt for den jordmenneskelige skabeenergi af i dag. Jordmenneskene forstår slet ikke, at krigen og ufreden er noget psykisk og derfor må bekæmpes psykisk. Man kan ikke afskaffe det dræbende princip ved at dræbe, lige så lidt som man kan fjerne ukrudt ved at så det. Men ikke desto mindre finder vi den materialistiske jordmenneskehed af i dag midt i denne tåbelige overtro. Den har ført menneskene helt bort fra den virkelige verden, den virkelige livsoplevelse. Jordmennesket er blevet en genial dødsbefordrer, men er en elendig livsbefordrer eller livgiver.