Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Hinsides dødsfrygten
6. kapitel
Dødsfrygtens fjernelse er ikke et spørgsmål om mål- og vægtfacitter
Og således finder vi den materialistiske jordmenneskehed af i dag. Den er atomets og dermed elementernes behersker. Den har en kulminerende evne til at lade materien arbejde for sig. Igennem vældige kraftmaskiner kan den fremstille nyttegenstande i millionvis, ja, den har endog maskiner, der udfører regneopgaver. Tankearbejder, som mange mennesker måtte være en uoverkommelig lang tid om at løse, kan nu udregnes eller løses ved hjælp af sådanne maskiner på en ganske lille brøkdel af den tid, udregningen uden disse maskiner ellers ville tage. Den moderne, materialistiske menneskehed har tilegnet sig en kundskab og intellektuel evne, der sætter den i stand til at veje sole og stjerner og måle gigantafstande i tid og rum tusinder og atter tusinder af lysår borte i det umådelige verdensalt uden dog at se nogen løsning på livsmysteriet og kan dermed heller ikke finde det særlige "noget", hvormed den fuldt ud kan betrygge sin tilværelse og fjerne frygten. Overfor denne dødbringende eller livsunderminerende, mentale foreteelse er den således, trods sin geniale materielle viden og kunnen eller veje- og måleevne, ganske hjælpeløs. Den er derfor ved at kvæles i sin rent fysiske almægtighed eller i sit fysiske mesterskab i at analysere ting, der er tids- og rumdimensionelle, hvilket igen vil sige: ting, der er skabte, ting, der er blevet til og igen skal forgå, ting, der således er begyndelse og afslutning underkastet. Dødsfrygtens fjernelse og den heraf fremtrædende skabelse af den tryghed, der helt og holdent kan være identisk med den ønskede varige, absolutte fred, er ikke et spørgsmål om mål og vægt. Kendskabet til konsistens, volumen, porøsitet og tæthed eller grader i faste, flydende, luftformige og stråleformige stoffer kan ikke fjerne nævnte frygt. Intet som helst kendskab til disse stoffers materielle eller fysiske måleenheder kan være et virkeligt effektivt middel mod frygt, ligegyldigt hvor dygtigt man så end måtte være i stand til kemisk eller teknisk at kunne sammenstille eller kombinere disse stoffer til såkaldte "forsvarsvåben" eller krigsredskaber, mordmaskiner eller brintbomber. Den virkelige sande frygtløshed har aldrig nogen sinde kunnet og vil aldrig nogen sinde blive et resultat af en kold, materialistisk videnskab, ligegyldigt hvor enorm eller genial denne så end måtte være i sit indhold af viden om stoffernes fysiske vibrationer, bølgelængder, hastigheder eller reaktionsevner.