Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Hinsides dødsfrygten
7. kapitel
Frygtens sande objekt er ikke de livløse, men de levende ting
Frygtens afskaffelse er ikke et spørgsmål om dirigering af fysiske ting, eftersom frygtens objekt aldrig i noget som helst tilfælde kan være af fysisk natur. Det er rigtigt, at man i daglig tale udtrykker frygtens objekter som fysiske foreteelser. Man siger, at man er bange for krig, man er bange for at blive dræbt, man er bange for at blive ruineret, man er bange for sygdomme og mange andre former for materielt ubehag, men i virkeligheden er disse foreteelser ikke de sande frygtens objekter. De er kun ydre eller overfladiske, materielle virkninger af en forudgående mere eller mindre usynlig årsag. Det er denne årsag, der er det sande frygtens objekt. Eksisterede den ikke, blev der ingen ubehagelige virkninger at frygte. Et mordvåben finder ikke på at forfølge og dræbe nogen. Det er i sig selv ufarligt. Det er personen bag mordvåbnet, der kan være farlig. Hverken dolk, revolver, kanon eller atombombe har lavet sig selv, lige så lidt som de af sig selv forfølger, myrder, dræber eller ødelægger nogen eller noget. Det er mennesket bag disse foreteelser, der er det dødsens farlige moment. Det er dette væsen, der er disse nævnte foreteelsers liv. Det er dette mordvåbnene besjælede liv, der er det sande frygtens objekt og i allerhøjeste grad burde bekæmpes. Et liv, hvilket her vil sige: bevidsthed eller tanke, der besjæler mordvåben og igennem denne levendegørelse af disses dødbringende effektivitet skaber frygt og rædsel, udgør det fundament, på hvilket ethvert ragnarok eller helvede er baseret. Væsener, der med deres tanke, bevidsthed eller liv gør materien dræbende og frygten levende og dermed freden umulig inden for deres område, er universets bødler, mørkets håndlangere eller den sande livsoplevelses sabotører. Nej, det er ikke mordvåbnene eller den døde materie, der er frygtens objekt eller ophav, men de levende væsener, der med deres eget livs morderiske tankegang gør materien eller stoffet dræbende.