Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Dømmer ikke
2. kapitel
Hvorfor væsenerne fremtræder i forskellige livsformer
Et udviklingstrin er et stadium i væsenernes forvandling fra en lavere til en højere livstilstand. Et udviklingstrin er således udtryk for en særlig grad af evne til livsoplevelse og manifestation. Over en sådan grad ligger der højere grader af evner til livsoplevelse og manifestation, ligesom der under en sådan grad ligger lavere grader af evner for sansning og skabelse. Det er derfor, at alle levende væsener ikke er ens, men fremtræder i de mange forskellige livsformer, vi er vidne til.
      De væsener, der repræsenterer de laveste udviklingsgrader på det fysiske plan, er planterne. De har ikke et så udvidet bevidsthedsområde som dyrene. Disse repræsenterer således et område af udviklingstrin, der er langt højere, og de kan derfor opleve og manifestere i et langt større område end planterne. Men inden for dyrene ser vi også denne udviklingsskala fortsætte. Nogle dyr er så udviklede eller har nået en sådan kapacitet i livsoplevelse og manifestations- eller skabeevne, at de på store områder begynder at repræsentere bevidstheds- eller sindelag, der udtrykker et udviklingsområde, som tilhører en helt ny livsoplevelses- og manifestationstilstand, der er hævet over dyrenes. Det er denne højere bevidsthedstilstand, der bevirker, at dyret forvandles til menneske. Og de jordiske mennesker er sådanne væsener, hvis bevidsthed er ved at udvikle sig ud af det dyriske og ind i det menneskelige område for sansning og skabelse.