Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Vejen, sandheden og livet
2. kapitel
Den kristne verden er endnu i nogen grad "hedensk"
Hvad nu med menneskene af i dag, der kalder sig "kristne"? Lever de på samme måde som Kristus? Hvis de ikke gør det, kan deres væremåde ikke således som Kristi væremåde udtrykkes som "vejen", ligesom den naturligvis heller ikke retmæssigt kan kaldes "kristen". Men når den ikke er vejen, er den en vildfarelse. Og en væremåde, der er en vildfarelse, kan ikke være en vej til lyset. På grund af den store afvigelse fra Kristi væremåde, som menneskene igennem deres almene og autoriserede væremåde, igennem deres privatliv og deres autoriteter og myndigheder, igennem deres love og retsvæsen og igennem deres politik og religion lader komme til udfoldelse, er de endnu i nogen grad hedenske. Den moderne civilisations mennesker har lidt for tidligt kaldt sig kristne. I alle situationer, hvor de afviger fra Kristus, kan de altså kun i en tilsvarende grad være hedenske. Den såkaldte "kristne" verden er således i dag mere eller mindre hedensk. Den afviger fra Kristus ved ikke at være "vejen", og dermed er den heller ikke "sandheden" eller "det virkelige liv". Den store hob eller det brede lag af befolkningen inden for den kristne verden er således mere eller mindre vildfarne og hedenske. Men dette kan ikke bebrejdes nogen eller noget. Det viser os bare, at menneskeheden ikke pludseligt ved Jesu forkyndelse blev kristen, og at menneskene ikke pludseligt kan omvendes fra en tilstand til en anden, ligegyldigt hvor rent og guddommeligt et menneske der så end bliver åbenbaret for menneskene, eller hvor meget de så end bliver vidne til det fuldkomne menneske, manifesteret i kød og blod.