Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Vejen, sandheden og livet
5. kapitel
Når mennesket ikke er identisk med sandheden eller den absolutte kristendom
Her er man altså ikke ét med vejen. Ligeledes vil de mentale lag i et menneskes bevidsthed, der anvender løgnen eller usandheden, i givne situationer også være fortabelse og sætte væsenet i virkelig disharmoni med selve livets absolutte sandhed. Et sådant væsen er altså ikke identisk med sandheden. Men der hvor det ikke er identisk med sandheden i sin mentalitet, opfattelse og væremåde, der kan det ikke opleve sandheden om det virkelige liv, der er fred, harmoni, glæde og lys. Der er livsoplevelsen stadig falsk eller hedensk. Der er den identisk med skuffelser, sorger, nød og elendighed. Der er livsoplevelsen blevet en mere eller mindre fremtrædende ulykkelig skæbne, mørke eller helvede. Der betyder livsoplevelsen døden for alt, hvad der hedder kultur, sundhed, harmoni, kosmisk videnskab, næstekærlighed og dermed tilintetgørelse af alt, hvad der hedder fred og glæde eller en absolut lykkelig skæbne.