Livets vej
Artiklen: Mentale fængsler
11. KAPITEL
Mentale fængsler
Når jordmennesket ikke gør det gode, det vil, men derimod det onde, det ikke vil, bliver det dermed til kendsgerning, at det ikke er et frit væsen, der kan gøre det, det vil. Men når det ikke er et frit væsen, kan det kun være et »fængslet« væsen. Det er fængslet i det, der forhindrer det i at gøre det gode, som det så gerne vil. Og dette fængsel vil således altid uden undtagelse bestå i en eller anden »dyrisk« tradition, som det endnu ikke har overvundet, og som det derfor ligger under for. De dyriske traditioner, vaner eller tilbøjeligheder er således mentale fængsler, inden for hvilke individet påfører sig selv en større eller mindre fysisk tortur eller lemlæstelse, alt eftersom det i større eller mindre grad ligger under for disse dyriske vaner eller tilbøjeligheder. At det her ikke drejer sig om blot nogle enkelte individer, men at det derimod er hele jordmenneskeheden, der i et stort område endnu er fængslet i den dyriske livsform, bliver jo til kendsgerning igennem de store verdenskrige, de politiske og religiøse kampe og det store profitjageri under begrebet »forretning«, der nu i en længere periode har martret hele jordmenneskeheden. Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere jordmennesker kommer til at se og forstå, at den kristne børnelærdom eller de bibelske facitter angående næstekærligheden ikke blot er for de enfoldige eller naive, men også i allerhøjeste grad har bud til alle jordens mennesker, ja, er det så at sige absolut »eneste fornødne«, hvis jordmenneskehedens såvel som det enkelte individs skæbne virkeligt skal drejes ind i muligheden for skabelsen af en virkelig »menneskelig« mentalitet i den fysiske »menneskelige« organisme, jordmennesket allerede er i besiddelse af. I sandhed, tror man ikke tilegnelsen af næstekærlighedens videnskab er nok så nødvendig og virksom i verdensfredens skabelse som – atombomben? Tror man, at denne bombe eller andre såkaldte hemmelige våben eller døds- og ødelæggelsesmaskiner kan fjerne den dyriske mentalitet fra jordmenneskets »menneskelige« fysiske legeme eller organisme?