Livets vej
Artiklen: Den sekundære og den primære opstandelse
2. KAPITEL
Den virkelige primære opstandelse i Jesu liv er blevet fordunklet af den kristne verdens betagelse af Jesu sekundære »opstandelse« eller materialisationer for disciplene
Denne kropslige, fysisk-psykiske begivenhed, som Jesus i form af sine »materialisationer« åbenbarede for sine venner og disciple, er således for det kosmisk indviede væsen kun noget sekundært ved Jesu mission. Der er en anden »opstandelse« knyttet til Jesu liv og fremtræden, der er den primære og altbetydende, men denne fundamentale opstandelse er inden for den kristne verden egentlig blevet stillet helt i skyggen af den sekundære eller mindre betydende kropslige opstandelse, der åbenbaredes i form af Jesu »materialisationer«.
      Dette, at Jesus viste sig for sine venner i legemlig, synlig og talende skikkelse, efter at hans fysiske legeme i alles påsyn eller offentligt var tilintetgjort eller dræbt, måtte naturligvis gøre et stærkt indtryk, ikke blot på de af Jesu venner, som overværede det, men også på de mange senere generationer, der kom til at beundre og elske verdens genløseren. Og dette indtryk voksede og voksede indtil det, som i dag totalt overskygger selve den virkelige »opstandelse«, Jesus var selve inkarnationen af. Det kan derfor være af interesse at se lidt nærmere på disse to former for »opstandelse«.