Kulturens skabelse
Den moderne verdenskultur
1. KAPITEL
Menneskene dygtiggøres i at myrde og dræbe
Iagttager vi den nuværende moderne verdenskultur, kan det ikke nægtes, at vi bliver vidne til, at den næsten for alle mennesker verden over lader meget tilbage at ønske. Den giver ikke menneskene den tryghed i det daglige liv, der kan fritage dem fra nervepres, depressioner, fattigdom, sult, arbejdsløshed etc., lige som den er ganske hjælpeløs med hensyn til at give menneskene et virkeligt psykisk eller åndeligt fundament at leve på. Derimod holder den så at sige alle jordens mennesker og stater i en tiltagende udvikling i krigskunst. Gennem vældigt komplicerede militærområder tvinges unge mennesker til, inden de bliver rigtigt voksne, at uddannes i moderne krigskunst. Igennem skoler og træningspladser på disse områder undervises de i, hvorledes man bedst kan skyde andre mennesker, hvorledes man bedst kan bombe eller ødelægge deres liv og ejendom. Man lærer yderligere, hvorledes man ved hjælp af flyvevåben kan atombombe og dermed mangfoldiggøre overtrædelsen af livets største bud: "Du skal ikke dræbe".
Forrige