Kulturens skabelse
2. KAPITEL
En form for retsvæsen, der kun udgør camoufleret retfærdighed
I store områder går denne mord- og ødelæggelsesuddannelse også ud på at komme de pågældende staters politi- og retsvæsen tilgode. Man har her skabt en form for retsvæsen, inden for hvilket man ved hjælp af koncentrationslejre med tortur, sult, urenhed og alskens andre uhumske midler søger at tvinge sine anderledes tænkende medmennesker i knæ, ja helt udslette dem, hvis man ikke på anden måde kan bøje dem eller tvinge dem til at tilstå de beskyldninger af gemenheder eller forbrydelser, man har sigtet dem for. Ved at beskylde sine modstandere for gemenheder og med de brutaleste midler tvinge dem til at tilstå sig skyldige i dem, kan en sådan regering eller magthaver udslette sine modstandere og udfolde sin magtbrynde under en camouflage af retfærdighed i offentlighedens eller den øvrige verdens øjne. Men et retsvæsen eller en myndighed, der får mistænkte til at tilstå sig skyldige i uhyrligheder, de aldrig har begået, for på denne måde at skaffe sig et tilsyneladende retfærdigt grundlag for udslettelsen af sine modstandere, er ikke noget retsvæsen. Det er en overdimensionering af junglebevidsthed. Det er den dyriske selvopholdelsesdrift i forstørret målestok gjort mulig på grund af menneskelig viden og kunnen uden hjerte eller humanitære talenter. Hvor menneskelige samfundsforhold markeres ved sådanne foreteelser, er de totalt blottet for virkelig kultur.