Kulturens skabelse
25. KAPITEL
Den skjulte krigsfronts farligste og mest livsødelæggende våben
Det mest effektive våben i denne menneskenes skjulte krigsfront og kamp om magten eller goderne er som nævnt "penge". Penge er intet mindre end denne skjulte fronts atomvåben eller brintbombe. Med dette våben udslettes normale livsmuligheder for millioner af mennesker verden over. Det er dette våbens "radioaktive" giftige stråler, der skaber de "forbrændinger" i menneskenes bevidsthed, vi før har nævnt som depression, livslede, nervesammenbrud og selvmord, lige som det er frygten for at komme til at lide denne skæbne, at alle selv må søge at komme i besiddelse af det samme våben for med dette at skabe beskyttelse imod slige "forbrændinger" fra sin næstes udslag af den samme krigsmetode.