Kulturens skabelse
27. KAPITEL
Når alle livsgoderne er monopoliseret som privatejendom
Ovennævnte kamp har ført til, at alt hvad der af naturgoderne overhovedet har kunnet monopoliseres som privatejendom ved hjælp af militærisk eller andre former for magtoverlegenhed, for længst er blevet monopoliseret. Det eneste, der endnu er tilbage af naturgoderne, der ikke står opført i menneskehedens annaler som privatejendom, er sollyset og måneskinnet, luften og regnen. Og dog har man i et vist bestemt land engang forsøgt at monopolisere sollyset ved at beskatte vinduer. Fattige mennesker måtte således meget indskrænke deres lille lejligheds lysforhold, ja, måtte leve i mørke i samme grad, som de ikke havde råd til at efterkomme nævnte beskatning. Men hvad findes der egentlig af de naturgoder, som hverken er givet eller skabt af mennesker, der ikke i dag er monopoliseret som privatejendom rent bortset fra sollyset og de andre nævnte naturgoder? Er ikke alle jordens naturprodukter: mineraler, kul, olie, træ, jern, kobber, guld, sølv og ædle stene etc. gjort til privatejendom? Er det samme ikke tilfældet med hensyn til andre af livsprodukterne, som ikke er skabt af mennesker, men som er nedlagt i jorden som en arv til hvert eneste menneske, der fødes på den? Men ikke desto mindre er denne arv for mange menneskers vedkommende monopoliseret som andre menneskers privatejendom, allerede inden de er født. Disse mennesker kommer derved i den samme situation som Kristus, og hver især kan sige om sig selv, som han gjorde det: "Ræve har huler og himlens fugle reder, men menneskesønnen har ikke det sted, hvortil han kan hælde sit hoved". Ethvert menneske, der vil have blot en "hule" eller en "rede", hvilket vil sige, noget han kan kalde sit, må nødvendigvis købe det. Benytter han "hulen" eller "reden" uden tilladelse eller uden at betale for den, er han en tyv og hjemfalden til straf, fordi "hulen" eller "reden" ejes af andre som privatejendom. Hvordan skal en verdensborger, der bliver født under sådanne betingelser, komme til at holde af de mennesker, der med støtte af autoriteter og myndigheder har magt og en indbildt ret til at monopolisere og udnytte andres ret til livet som privatejendom?