Kulturens skabelse
3. KAPITEL
En "kultur", der er en sabotage af menneskelig tilværelse
En kultur, inden for hvilken menneskesamfundene lever i frygt og rædsel for hverandre i en sådan grad, at de mener kun at kunne beskytte sig ved at udvikle deres evne til at mangfoldiggøre og overdimensionere drab på og ødelæggelse og udslettelse af dem, man frygter, er ikke kultur, er ikke kristendom, og det er ikke næstekærlighed. Det er derimod en på uvidenhed og overtro baseret, om end ubevidst for væsenerne selv, sabotage af ren menneskelig tilværelse. Det er en hån imod al kristendom eller imod al human ånd og kultur. Det kan aldrig være udtryk for humanitet eller virkelig kultur, at millioner af mennesker dør af sult, fattigdom og elendighed. Ej heller at andre millioner gøres til invalider eller hjælpeløse stakler i krige rent bortset fra alle de millioner, der ikke overlevede deres kvæstelser og nu kun repræsenteres ved kilometervide soldaterkirkegårde eller krigergrave. Det kan heller ikke være udtryk for kultur, at mennesker gøres til eksperter i at myrde mennesker, således som tilfældet er med hele det militære område. Det kan heller ikke være noget bevis eller udtryk for kultur, at hundreder eller tusinder af børn blev gjort forældreløse, hvorved det blev overladt til dem selv hjælpeløst at skaffe sig føde og husly. De havde derfor ikke anden udvej end den, de vilde dyr lever under. Disse små stakler måtte stjæle og røve, hvor de så lejlighed dertil. Hvor skulle de ellers få føde og klæder fra? De måtte søge husly i tilfældige skure og kasser, i skove og huler. Hvordan skulle de ellers finde ly for storm og slud, frost og sne? En samfundstilstand, der kan afføde sådanne forhold og situationer imod mindreårige og umyndige børn og derved berøve dem en kærlig faders og moders beskyttelse, har ikke noget med kultur at gøre. Det er her tydeligt, at den er en sabotage af naturens orden. Den er intet mindre end en uhyrlig afsporing fra det normale. Ikke engang dyrene udviser en sådan mangel på ansvar og kærlighed i forholdet til deres afkoms beskyttelse.