Kulturens skabelse
Højintellektualitetens epoke
31. KAPITEL
Guldkalvsreligionen
Menneskeheden verden over lever i dag i en sand heksedans omkring dyrkelsen eller tilbedelsen af guldkalven, hvilket til sige dyrkelsen af "penge". Denne hedenske afgud er den nuværende verdenskulturs sande tilbedelsesobjekt. Den der kan tilegne sig størst rigdom, de største besiddelser, den største monopolisering af livsgoderne, står højest i denne guldkalvs-religion. Enhver krøsus er ypperstepræst i nævnte religion, ligesom børser og banker er denne religions fornemste templer eller helligdomme. Og nu har denne hedenske verdensreligion erobret den totale magt over menneskeheden. Den har bundet alle dens enkelte individer i fysiske og mentale slavelænker. Overklassen såvel som underklassen er lænket til guldkalvens terræner, de undertrykte for at erhverve guld for i det hele taget at kunne eksistere, og overklassen eller magthaverne må erhverve guld for at kunne bevare deres besiddelser og forøge deres magt. Imens går det virkelige liv, den virkelige højere verden, de alle lever i, totalt uænset forbi dem. Af deres tekniske viden og kunnen tvinges de til at ofre til guldguden. De standser ikke op og ser, hvad det er, de i virkeligheden lever i, og hvad det er, der sker omkring dem.
      De oplever i virkeligheden kun mangfoldige former for krige og rygter om krige, ligegyldigt om de tilhører overklassen eller underklassen. Derfor blev den materialistiske videnskabs største udnyttelse skabelsen af krigsmaskiner, mordvåben og en udvikling af mennesket til i en overdimensioneret grad at kunne mangfoldiggøre de dræbende muligheder. Det blev om end ikke altid bevidst for menneskene selv en genial tilintetgørelse af ånd og kultur i stedet for skabelsen af den fred og velbehagelighed iblandt menneskene, som er deres inderste største længsel og ønskedrøm. Guldkalvsreligionen måtte således føre til den for længst bebudede dommedag eller det ragnarok, der under begrebet "moderne kultur" i en vis udstrækning har åbenbaret sig som en overdimensioneret intellektualisering af dødbringende selviskhed og urmenneskelige mordtendenser.