Kulturens skabelse
32. KAPITEL
Bebudelsen af en kommende højintellektuel livsepoke for menneskeheden
Midt i denne ragnaroks- eller dommedagsepoke arbejder også andre kræfter. Disse viser, at der eksisterer et helt andet mål med menneskene end en sorgens og lidelsens epoke, ligesom der også igennem verdensgenløsningens store vise er forkyndt menneskene en kommende lysets epoke, en "ny himmel og jord, i hvilken retfærdigheden bor". Fundamentet for denne nye epoke er yderligere igennem Kristus præciseret meget klart, der hvor han siger: "Men talsmanden den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder". Da "ånd" er det samme som "bevidsthed", og bevidsthed er tanker, og tanker igen i sin højeste fremtræden er viden, vil "talsmanden, den Hellige Ånd" således ikke være nogen person, men en hellig viden. Men en viden kan kun være hellig der, hvor den er absolut sandhed. Kristi ord vil således i virkeligheden udtrykke, at den absolutte sandhed skal komme til menneskene. Igennem den skal de komme til at forstå alt, hvad de ikke tidligere har forstået. Det er altså den absolutte sandhed om Gud, den absolutte sandhed om livet og verdensaltet, de skal komme til at forstå. Løsningen på livets mysterium skal altså blive åbenbaret for menneskeheden og derved blive deres endelige og absolutte frelse fra mørket.