Kulturens skabelse
33. KAPITEL
Hvad der allerede er gået i opfyldelse af bebudelsen af den Hellige Ånds komme
Med hensyn til opfyldelsen af denne forjættelse er menneskene allerede nået et godt stykke fremad. Hele den materialistiske videnskab er jo baseret på selve sandheden om materien, stoffet og kraften. Og her lever menneskene i et stort område på de absolutte kendsgerninger, hvilket vil sige på en viden, der ikke kan omstødes. Og det er denne viden, der har sat menneskene i stand til både at veje og måle stjernerne gang og lysets hastighed. Den samme viden har givet dem evne til at skabe vældige kraftmaskiner, hvorved de er blevet i stand til at lade materien arbejde for sig. Med de moderne befordringsmidler er overvindelsen af jordens afstande næsten kun for bagateller at regne. Hertil kommer så radio, fjernsyn, atomkraft og andre bølgelængder eller stråleformige materier. Hele denne store udvidelse af bevidsthed og magt, hvorved man i virkeligheden kan gøre hele den materielle verden til et paradis, er udelukkende baseret på absolut eller konkret viden, altså på den virkelige sandhed om materien. Den virkelige sandhed er igen det samme som "hellig viden", der atter igen er det samme som "den Hellige Ånd". Menneskene er nået frem til i deres forhold til den fysiske materie at blive ledet af "den Hellige Ånd".