Kulturens skabelse
6. KAPITEL
Dyremellemværender iblandt mennesker, der afgøres ved dyrementalitet
Denne analyse af det almindelige menneske gives ikke for at tale nedsættende eller for at udtrykke en af bitterhed opstået kritik. Men hvis man ikke kender den virkelige analyse af et problem, kan man umuligt dømme retfærdigt eller logisk i samme problem. Og at være uretfærdig er den største overtrædelse af alle kultur- eller livslove. Det er derfor absolut nødvendigt, at man kommer til erkendelse af, at en samfundsordning, der i sig selv kun er et primitivt dyrisk værn imod livsfarlige, dyriske tendenser i menneskenes manifestationer og væremåde, umuligt kan være udtryk for virkelig sand "menneskelig" kultur og livspraksis. Og jo mere nævnte værn er baseret på de samme dyriske tendenser som de, der giver sig udslag i de væseners manifestationer, man vil beskytte sig imod, såsom tortur og drab, hævn eller straf, desto mere bliver dette værn synligt som en primitiv nødforanstaltning og et urokkeligt bevis for, at man her ikke har med virkelig "menneskelig" kultur eller væremåde at gøre. Det er et dyremellemværende iblandt mennesker, der bliver afgjort ved hjælp af dyrementalitet.