Kulturens skabelse
7. KAPITEL
Hvorfor menneskenes ufuldkomne samliv ikke kan bebrejdes nogen regering eller nogen enkeltperson
Med hensyn til menneskenes ufuldkomne samliv og samfundsorden er der ikke noget nedsættende i det. Intet væsen kan repræsentere et højere udviklingstrin end det, hvortil det er nået. De erfaringer et menneske ikke har i dag, men først får i morgen eller på et langt senere tidspunkt i dets liv, kan det ikke handle efter i dag. Så længe et væsen i udviklingen ikke er kommet så langt, at det har fået udviklet øjne, kan det ikke se. Så længe det ikke har fået udviklet ører, kan det ikke høre. Så længe det er et plantevæsen, kan det ikke opfylde det animalske væsens livsbetingelser. Her hjælper hverken diktatur, tortur eller straf. Lige som planten ikke kan opfylde dyrets livsbetingelse, således kan dyret heller ikke opfylde menneskelige livsbetingelser. Det er nødsaget til at måtte bruge de sanser, det instinkt og de forsvarsmidler, det har til rådighed, for at kunne opretholde sit liv. De forsvarsmidler, det ikke har til rådighed, kan det selvfølgelig ikke bruge eller betjene sig af.