Verdensfredens skabelse
Artiklen: Verdensfredens skabelse
Verdensfredens skabelse
1. KAPITEL
Menneskehedens kosmiske uvidenhed
Menneskeheden befinder sig i en alvorlig krise. En overordentlig stor del af dens individer eksisterer i dag uden nogen som helst åndelig førelse og har således ikke noget virkeligt åndeligt fundament. De har derfor ingen idé om den umådelig hårfine verdensorden eller guddommelige verdensstyrelse, alt liv både i mikrokosmos, makrokosmos og mellemkosmos er underkastet. De tror, at alt er skabt af tilfældighed, og at deres eget liv og skæbne, deres lykke og ulykke ligeledes er skabt af tilfældigheder. De forstår således ikke, at alt er underkastet evige, fuldkomne love, der ligger til grund for en hvilken som helst af naturens skabelsesprocesser, ganske ligegyldigt hvor store eller små disse skabelsesprocesser så end måtte være.
Forrige