Det Evige Verdensbillede, bog 1
Symbolerne
1.  Symbolernes opgave
Ved hjælp af symbolerne er det muligt at give den herfor modne læser et let tilgængeligt overblik over selve verdensaltets kosmiske struktur. Nævnte symboler har således kun til opgave at markere de absolut fundamentalt bærende principper og love i selve livets eller verdensaltets struktur og manifestation. De udgør håndgribelige markeringer af uhåndgribelige, kosmiske analyseområder, der i sig selv er evige og derfor eksisterer uden for tid og rum. Disse områder har altså ikke nogen som helst tids- og rumdimensionel billedform. Men dette forhindrer ikke, at de alligevel eksisterer som "noget, der er". Da dette "noget" udgør en urokkelig realitet, på hvilken alt liv er baseret, er det nødvendigt, at man bliver fortrolig med de evige realiteter, nævnte "noget" udgør, hvis man vil gøre sig håb om at komme til at opleve livsmysteriets løsning rent forstandsmæssigt. Disse hinsides tid og rum eksisterende foreteelser er, som før nævnt, meget omfattende beskrevet i Livets Bog. Her skal vi derfor kun forklare symbolerne, der i forhold til nævnte bogs kosmiske analyser er det samme, som landkort er i forhold til geografien.