Det Evige Verdensbillede, bog 1
Grundenergiernes kombinationer
Symbol nr. 12
1.  Det jordiske menneske er delvis "menneske" og delvis "dyr"
Som vi allerede har bemærket, eksisterer der syv kosmiske grundenergier, i kraft af hvilke al livsfunktion, skabelse og oplevelse befordres. Den syvende grundenergi, som vi allerede kender under begrebet "moderenergien", befordrer i forbindelse med jeget overbevidsthedsfunktionen, ligesom den også holder de andre seks grundenergier i seks forskellige, skiftende kombinationer. I hver kombination er de alle seks til stede, men ikke i lige stor udfoldelse. Derved bliver disse seks kombinationer forskellige. Hver af disse kombinationer udgør et tilværelsesplan. Af disse tilværelsesplaner er de to første almenkendte under begreberne "planteriget" og "dyreriget", medens det tredje tilværelsesplan, hvilket vil sige: det virkelige "menneskerige" kun er delvis kendt. De jordiske mennesker er, som vi skal se, endnu ikke så udviklede, at de udgør dette fuldkomne tilværelsesplan. Deres mentalitet eller psyke og væremåde er endnu i så høj grad behersket af dyriske anlæg: selviskheden eller egoismen, medens de "menneskelige" anlæg: uselviskheden eller næstekærligheden endnu er så lidt fremherskende, at væsenerne absolut kun delvis er "mennesker" og delvis "dyr". Det er dette "sfinksen", hvilket vil sige: figuren, der forestiller dyret med menneskehoved, udtrykker. Det almene jordiske menneske er således mere eller mindre et ufærdigt "menneske".
Symbol af Martinus
Symbol 12
Grundenergiernes kombinationer