Det Evige Verdensbillede, bog 1
Kosmisk bevidstløshed
Symbol nr. 5
1.  Det ufærdige jordiske menneskes kosmiske bevidstløshed
For det menneske, der ønsker at komme til virkelig oplevelse og erkendelse af den absolutte sandhed om livet eller livsmysteriets løsning, er det nødvendigt, at det lærer sig selv at kende til bunds, thi det levende væsens kosmiske analyse er netop i sig selv livsmysteriets løsning. Og vi skal her begynde med at påpege, hvorledes det ufærdige menneske næsten er totalt kosmisk uvidende, hvilket vil sige, at det næsten er totalt bevidstløst med hensyn til sin egen virkelige eller absolutte åndelige eller kosmiske analyse.
Symbol af Martinus
Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed