Det Evige Verdensbillede, bog 1
Livsenhedsprincippet eller det første glimt af en Guddoms eksistens
Symbol nr. 7
1.  Hvis ikke den ydre verden eksisterede
Vi har i det foregående symbol fået et første indblik i det levende væsens evige livsstruktur. Men denne livsstruktur, hvilket vil sige: det levende væsens jeg og den hertil knyttede evige overbevidsthed og underbevidsthed og hermed dets manifestationsorganismer eller legemer ville være ganske uden nogen som helst mening eller hensigt, hvis de ikke var baseret på at skabe en vekselvirkning med den ydre verden. Hvad skulle jeget kunne opleve, hvis ikke denne ydre verden eksisterede? – Til hvem skulle det henvende sig og udveksle tanker og følelse, hvis ikke der eksisterede andre jeger, der med deres organismer eller kosmiske og fysiske strukturer kunne opleve henvendelsen og reflektere på denne? – Hvordan skulle det i det hele taget kunne skabe eller manifestere noget som helst, hvis ikke materien eller stoffet eksisterede? – Ethvert levende væsen er således lige så meget afhængigt af den ydre verden, som det er afhængigt af sin egen organisme og kosmiske struktur. Jeget hører urokkeligt sammen med den ydre verden.
Symbol af Martinus
Symbol 7
Livsenhedsprincippet