Grand Kursus
Forord
I september 1955 beslutter Martinus at skabe en fuldstændig gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser. Det sker ved et storkursus, som han afholder over femten torsdage i vinterhalvåret 1955-1956.
      Martinus indleder sin foredragsrække med: "Mit foredrag i aften er det første foredrag i en serie, som jeg har kaldt Det evige verdensbillede. Det er meningen med disse foredrag, at jeg gerne vil give en fuldstændig, total analyse af verdensaltets bærende principper for derved at skabe et livsfundament for alle de mennesker, der er modne til at forstå det."
      De femten foredrag blev optaget på bånd og siden overført til femten kapitler i denne bog.
      I et brev til den islandske oversætter Vignir Andrésson skriver Martinus: "Denne gennemgang bliver således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyse og er således et virkeligt Grand Kursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder."
      I nærværende bog er der i alt 76 symboler. Forklaringerne til 41 af symbolerne er allerede blevet offentliggjort som en del af Det Evige Verdensbillede, bog 5 og 6. Her i Grand Kursus kan disse forklaringer nu læses i deres fulde sammenhæng. Forklaringerne til de resterende 35 symboler har Martinus senere uddybet skriftligt i Det Evige Verdensbillede, bog 1-4.
      Udover symbolerne viste Martinus ved storkurset en række billeder, der ikke er medtaget i denne bog.* Temaet for disse billeder fremgår imidlertid af billedtitel og af Martinus' efterfølgende forklaring.
      I sit brev til Vignir Andrésson udtrykte Martinus videre, at når kurset var udgivet i bogform, ville det lette studiekredsarbejdet meget rundt om i verden.
      Bearbejdelse af båndafskrift er foretaget af Ole Therkelsen under redaktion af Trine Möller og Per Jan Neergaard. Bearbejdelsen er foretaget i overensstemmelse med Instituttets retningslinjer, der kan ses på martinus.dk.
 
Rådet for Martinus Institut
Marts 2018
 
 
Bilag til Kontaktbrev nr. 19, den 16.09.1955
 
MARTINUS' KURSUS
En lille gruppe af civilingeniører inden for min sags venner har dannet en afdeling for optagelse af mine foredrag og kosmiske analyser til bånd- og grammofonudgivelse. Jeg har derfor besluttet at skabe en fuldstændig gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser til fordel for denne optagelse. Denne totale gennemgang vil således senere kunne fås på bånd og grammofonplader, ligesom den naturligvis også vil blive overført til bogform. Der bliver derved en enestående lejlighed til, for min sags venner og interesserede, at overvære denne min personlige gennemgang af hele verdensbilledet i alle dets bærende detailler, en lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget.
      Ved at tilslutte Dem denne totale gennemgang af verdensbilledets kosmiske analyser, vil det ikke blot være til uvurderlig gavn for Dem selv i studiet af de evige fakta, men det vil også betyde både fysisk og psykisk støtte for mig i denne min store og alvorlige opgave. Deres interesse og sympati for sagen giver mig inspiration, rent bortset fra den økonomiske støtte, den også vil være for sagens gennemførelse. Med Deres interesse og sympati for denne min opgave er De således med til at sikre verden dette fundamentale kulturdokument.
 
Med venlig hilsen.
Martinus
 
 
Uddrag af Martinus' brev til Vignir Andrésson
 
"Som før meddelt bliver mine foredrag og kursus optaget på bånd for herfra at blive overført til bogform og grammofonplader. I henhold hertil har jeg besluttet at skabe et Grand-Kursus i verdensaltets kosmiske analyser. Det påbegyndes den 6. oktober her i Instituttets foredragssal og bliver en gennemgang af verdensbilledets kosmiske og evige struktur i alle detaljer fra A til Z, ledsaget af alle symbolerne og andre supplerende billeder. Det bliver en enestående lejlighed for mine venner her i København til at overvære denne min personlige og mundtlige gennemgang af de evige fakta i hele dets udstrækning, en lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. Denne store gennemgang af verdensbilledet bliver så optaget på bånd, hvorfra den så vil blive overført til bogform og grammofonplader. Denne gennemgang bliver således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyse og er således et virkeligt Grand-Kursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder. Når først vi når dertil, vil det lette studiekredsarbejdet meget rundt om i verden." (01.10.1955, brevdatabasen, martinus.dk).
 
____________
* Disse billeder er for nærværende ikke i Martinus Instituts besiddelse.
Forrige