Bisættelse
1. KAPITEL
Menneskehedens åndelige horisontudvidelse og moralske kursændring
Da menneskehedens intelligens og følelse for tiden er under usædvanlig stærk udvikling, har den i tilsvarende grad måttet tage afstand fra mange gamle traditioner, sæder og skikke, som netop ikke var baseret på nogen fremragende viden eller udviklet følelse, men udelukkende opretholdt i kraft af overtro, hvilket igen vil sige i kraft af nogle på en meget mangelfuld intelligens og primitiv følelse baserede formodninger om selve livets virkelige love og den herpå hvilende sande eller absolutte verdensmoral. Den åndelige horisontudvidelse, som det fremskredne jordiske menneske således gennemgår, har altså indenfor det særlige udvidede område undergravet dets evne til at "tro". Den udvidede intelligens giver det evne til at berige sig med "viden" i felter, hvor det før måtte nøjes med at "tro", måtte leve på de almengældende dogmer, formodninger, sagn og overleveringer. Den ny viden har således indenfor de pågældende felter givet individet evne til at gennemskue overleveringernes ufuldkommenhed og således sat det i stand til i stigende grad at hæve sig op over de bundne traditioner, og den på overtroen baserede fejlagtige moralitet og livsførelse. Dette vil igen sige, at nye sæder, nye skikke er ved at opstå, en helt ny moralitet begynder at gøre sig gældende. Denne ny moralitet kan særligt spores indenfor udviklingen af menneskenes voksende interesse på det hygiejniske område, deres tiltagende antimilitarisme og voksende tagen afstand fra at dræbe, pine og lemlæste. At der er megen krigsenergi, der endnu skal udløses, inden den ny moralitet vil sejre i verden eller blive almengældende, forandrer naturligvis ikke den kendsgerning, at den allerede i dag indtil en vis grad i mange enkelte individers bevidsthed og manifestation er en kendsgerning. Men det er jo også i de enkelte individers bevidsthed eller mentalitet, den først skal fødes, åbenbares, blive stærk og derfra udgå til masserne.
Forrige