Den Intellektualiserede Kristendom
Den fysiske verden er kun hjemstedet for den "fysiske skabelse", "det skabte", men den er ikke hjemstedet for tingenes skaber eller ophav
124. Da det fysiske verdensalt viser, at det i sig selv udgør et eneste ocean af "bevægelse", og denne igen kun kan udgå fra "noget levende", må verdensaltet være knyttet til et sådant "levende noget". Dette "levende noget" er bevægelsernes og vibrationernes virkelige og sande årsag. Alt, hvad der overhovedet sker i verdensaltet, ja selv et lille støvfnugs bevægelse, ville være umuligt uden dette "nogets" igangsætning og regulerende eksistens. Dette gælder også himmelrummets oceaner af mælkeveje, sole, planeter og beboede verdener. Alt er underlagt dette "noget", som absolut ikke kan have nogen analyse i den forstand, vi er vant til at opleve det. Alt, hvad der i virkeligheden sker og kan sanses, ikke alene som "bevægelse", men også som "skabelse" og resultatet af denne skabelse, kan ikke være blevet til af sig selv. Det for sanserne tilgængelige verdensalt, som består af et ocean af skabelse og resultaterne af denne skabelse: "de skabte ting", er i virkeligheden kun en del af verdensaltets bevægelsesoceans højst forskelligt fortættede bevægelsesarter. Disse bevægelsesarters forskellige tæthedsgrad beror på deres hastighed og størrelse. Det er i kraft heraf, at de kommer til at virke med tilsvarende grader i form af fast, flydende og luftformigt stof eller materie. Det er herved, de bliver materiale for skabelse af alle eksisterende levende væseners fysiske organismer. Dette gælder mikrovæsener og makrovæsener, lige så godt som det gælder væsenerne i mellemkosmos.
      Den fysiske verden befinder sig således i en evig skabelsesproces. Den indeholder derfor også udelukkende kun "skabte ting". Den er et ocean af alle slags ufærdige væseners fysiske organismer. Men disse organismer er i sig selv ikke levende. De er kun livsredskaber for "noget", som er "levende". Men det "noget" findes altså ikke på det fysiske plan. Og når dette "levende noget" ikke findes på det fysiske plan, kan dette plan i sig selv heller ikke være levende. Her forekommer da heller ikke i absolut forstand noget som helst levende væsen. Det er meget rigtigt, at det ikke ser således ud. Det ser ud som om, det er fyldt med en mangfoldighed af alle slags levende væsener. Men det, vi ser, er absolut ikke levende væsener. Det er arbejdende eller fungerende fysiske organismer eller legemer. Og disse består også kun af "stof" eller "materie". Ikke desto mindre ser vi dem underlagt en usynlig magt, de bliver behersket og styret af. Resultatet af denne magt og styring er intet mindre end den umådelige fysiske skabelsesproces, vi er omgivet af i vort daglige liv. Den udgør hele det fysiske verdensalt. Den består af alle de arbejdende fysiske organismer. Det gælder lige så godt i mikrokosmos og makrokosmos som i mellemkosmos. Den fysiske verden er således udelukkende hjemstedet for al "fysisk skabelse" og de "skabte ting". Men den er ikke hjemstedet for den usynlige skaber eller det levende væsen.