Den Intellektualiserede Kristendom
Verdensaltet er et levende væsen, livets ophav, en guddom og alkærlighedens kulmination
130. Vi er her begyndt at se, at verdensaltet er et "levende væsen". Men hvordan tænker, handler eller oplever og manifesterer dette væsen sig? - Det er det store spørgsmål for menneskeheden. Der er millioner af mennesker, der endnu ikke rigtigt kan fatte, at Gud er til, ja, ligefrem benægter denne livets største realitet og kendsgerning og livsbetingelse for deres egen eksistens. Men det kan man ikke bebrejde dem. De har endnu ikke nået det udviklingsstadium, der kræves, for at de ved selvoplevelse kan erkende Gud som kendsgerning, videnskab eller sandhed. Men heldigvis er en overordentlig stor del af menneskeheden så langt fremme i udviklingen, at de intellektuelt vil kunne begynde at forstå, at der må være et "forsyn" eller en gud til. Og disse mennesker bliver de første bærere af den begyndende ny verdensepokes kristendom, moral eller alkærlighed. Men det kan vi ikke komme ind på her. Det er allerede forklaret andre steder i hovedværkerne. Her skal vi blot fortsætte med at vise, som en begrænset lille skitse, verdensaltet som levende væsen, Guddom, livets ophav og alkærlighedens kulmination.