Den Intellektualiserede Kristendom
Hvordan verdensaltet ser ud for det fremskredent udviklede eller kosmisk bevidste menneske
131. Hvordan ser verdensaltet ud for det fremskredent udviklede eller kosmisk bevidste menneske? - Hvorfor kan det kosmisk bevidste menneske se Gud? - Det opfylder den alkærlighed i væremåde, der skal til, for at oplevelsen kan finde sted. Det kan nemlig ikke analysere sig selv i virkelig kosmisk forstand uden at se, at det udgør et livsbetingende organ i Guds organisme, bevidsthed og eksistens. Men hvis de levende væsener ikke udgjorde det, var hverken Gud eller de levende væsener til og dermed intet som helst liv. Guddommen og det levende væsen befinder sig i en livsbetingende uadskillelighed og samhørighed. Gud har altså alle eksisterende levende væsener til livsorganer. De dannes og belives af Guds bevidsthed; med dem danner han lyset og mørket. Men for at Gud kan være levende, må livet skabes. Livet er manifestation og oplevelse. Dette giver erfaringer, bliver til viden og forstand. Uden manifestation og oplevelse ingen erfaringer og dermed heller ingen viden eller forstand. Og dermed intet liv. Verdensaltet ville være et "intet". Da et intet ikke kan blive til noget, lige så lidt som noget kan blive til intet, er verdensaltet, som før berørt, en evig realitet og vil aldrig nogen sinde kunne have begyndt og vil aldrig nogen sinde kunne ophøre med at være til. Verdensaltet består altså af det, vi udtrykker som "materie", og det "noget", som er immaterielt. Denne immaterielle del er dog, som vi lige har berørt, ikke så immateriel, at vi kan udtrykke den som absolut "intet". Selv om den ikke på nogen måde giver sig til kende som "stof", så skaber den dog virkninger, der langt overgår stoffet eller materien. Den har evne til at skabe og udforme materien. Og vi er vidne til, at verden er fuld af dette immaterielle nogets skabefunktion og resultater af denne skabelse. Hvad eksisterer der i den fysiske verden, der ikke er skabt - eller er i færd med at blive skabt eller blive opløst og omformet til noget andet? -