Den Intellektualiserede Kristendom
Guds jeg er et immaterielt element
132. Det fornemmeste resultat af denne skabelse er udelukkende skabelsen af alle de forskellige levende væseners fysiske organismer. Disse fysiske organismer er i årtusinder blevet opfattet som "levende væsener". Men de er i sig selv ikke levende. Det er rigtigt, de består af mikroorganismer, der også er redskaber for deres ophavs fysiske skabelse. Som nævnt er der intet levende væsen på det fysiske plan. Alt, hvad menneskene er vant til på det fysiske plan at udtrykke som "levende væsener", er en absolut fejlopfattelse. Selve livet findes ikke på det fysiske plan. Der findes absolut kun de levende væseners fysiske organismer og de med disse udløste funktioner eller skabelser. Hvordan bliver disse organismer til levende væsener, og hvor er deres virkelige ophav henne? - Vi nævnte før, at verdensaltets "faste punkt" ikke var materien, men derimod udgjordes af noget immaterielt og derfor var utilgængeligt for sansning, "noget" der er. Dette "noget" rummer hele verdensaltets uforgængelige livsevne. Den fremtræder i en opbygget struktur, der udgør det immaterielle element, vi udtrykker som Guds jeg, der er sædet for hele verdensaltets bevidsthed. Da det udstråler eller dirigerer al manifestation og livsoplevelse, har vi i mine værker udtrykt det som verdensaltets evige overbevidsthed eller "jeg". Guds bevidsthed består altså af et jeg, der ved sin særlige struktur og forbindelse med stoffet eller materien udgør verdensaltets overbevidsthed og altbehersker.