Den Intellektualiserede Kristendom
Det immaterielle noget danner såvel Guds jeg som jeget i ethvert levende væsen
134. Hvordan er de levende væsener og Guddommen forbundet med hinanden? - For at forstå dette må vi tilbage til det område i Guddommen, der fremtræder som et immaterielt noget, og som i virkeligheden udgør Guds "jeg". Dette immaterielle noget vil vi herefter udtrykke som "0X"*. Dette jeg besjæler hele verdensaltet, både den fysiske og den åndelige side ved det. Det udgør det evigt levende noget. Men det fremtræder ikke som en frigjort materiemasse eller som et stofocean. At det er utilgængeligt for al sanseoplevelse forandrer ikke princippet. Det gør jo netop den her følgende erkendelse mulig. Hvordan skulle det levende væsens eksistens være mulig, hvis ikke der eksisterede realiteter, der var højere og finere end den fysiske og åndelige materie, som menneskene er i stand til at sanse? - Det immaterielle noget - 0X - som altså ikke er materie og kun udtrykkes som "immaterielt", fordi det ikke kan sanses, danner Guds jeg og forekommer således, at det også danner jeget i ethvert levende væsen.
 
____________
* I manuskriptet til stk. 134 og 135 benytter Martinus tre steder betegnelsen "0X". Denne betegnelse forekommer ikke andre steder i hans værker eller i de efterladte manuskripter, som indtil nu (2004) er gennemgået.