Den Intellektualiserede Kristendom
Det levende væsen i Guds billede
135. Vi har her set, at hvert eneste levende væsen evigt og urokkeligt er forbundet med Gud. Hvad betyder det? - Det betyder tilsvarende urokkeligt, at Guds jeg er delt op i et uendeligt ocean af jeger. Verdensaltets materie eller fysiske og åndelige stofområde er gennemtrængt af det "immaterielle noget" 0X, der også her danner et materien beherskende fast punkt og fundament for det lille materieområde eller den jeg-del af Gud, til hvilket det er knyttet. Dette bliver derved ligesom selve verdensaltet fremtrædende som "et levende væsen". Det har et jeg, det har en åndelig og fysisk organisme. Rent teknisk er det levende væsen i princippet således allerede fremtrædende i "Guds billede". Men det er ikke lige just "det billede i Guds lignelse", de levende væsener skabes i. Men de er nået et godt stykke frem i klaringen af det "billede i Guds lignelse", som de levende væsener er i færd med at blive til. Vi er altså kommet frem til at se, at ethvert levende væsen udgør noget af Guds jeg og noget af Guds åndelige legeme eller struktur og ligeledes noget af Guds fysiske struktur. De kommer således også til at fremtræde med en synlig fysisk struktur og en usynlig åndelig struktur af en immateriel natur.