Den Intellektualiserede Kristendom
Menneskeheden i dommedagstilværelse eller ragnarok
140. Jordens mennesker lever i en dommedagstilværelse. Flammer krigens eller helvedes dødsflammer ikke mere eller mindre over hele jorden? - To store ragnaroksbølger med sin kulturødelæggelse og massemord og masselemlæstelse er allerede gået hen over jorden. Men nye helvedesudløsninger er på vej og nærmer sig hurtigt. Hvad har menneskene i sinde at gøre for at overleve disse? - De danner sig oceaner af forskellige helvedesmaskiner, der kan udløse kulmination af ødelæggelse af alt menneskeliv på jorden, hvis de kommer til fuld udfoldelse. Menneskene har i årtusinder troet, at de kunne fjerne eller overvinde "det onde" med "det onde", med krig, straf og tortur. Er der nogen nation eller stat, hvis landegrænse ikke er bestemt af en i forhold til samme stat sejrrig overlegen krigspartner? - Ser man ikke også krig ude i menneskenes almindelige daglige liv? - I ægteskaber og familier og mellem forældre og børn? - Hvor på jorden forekommer der ikke mord og drab og mange andre slags "onder"? - Millioner og atter millioner af mennesker lemlæstes, myrdes og dræbes af mennesker, rent bortset fra alt det øvrige mørke eller sataniske, menneskene opfinder og bringer til kulturødelæggelse og moralfjendskab.