Den Intellektualiserede Kristendom
Straf for synder
141. Kan man bebrejde menneskeheden, at dens livstilstand og væremåde er således? - Nej! Det kan man absolut ikke. Den er et udslag af dens endnu ufærdigskabte tilstand i Guds skabelse af den i sit billede efter sin lignelse. Intet som helst væsen kan udfolde anden højere bevidsthed og væremåde end den, der udgør dets midlertidige udviklingstrin. Her nytter hverken tortur, straf eller tugthus. Men det er jo det, den "kosmiske viden" om ragnarok bekræfter. Menneskene har efterhånden opfundet og skabt de mest djævelske livs- og kulturødelæggende krigsvåben. De har endnu ikke lært, at den, der ombringer med sværd, skal selv omkomme ved sværd. Tusinder af mennesker arbejder stadig med at skabe endnu mere djævelske våben. Og menneskene vånder sig i større og større mangel på kultur, moral og alkærlighed.