Den Intellektualiserede Kristendom
Hvis Kristi genkomst ikke var en videnskabeliggørelse af selve den totale kristendom i sin helhed, ville den ikke have nogen som helst betydning
16. At kristusmissionen i den ny verdensepoke må være helt anderledes end i den gamle nu døende kristusepoke, er selvfølgeligt. Man kan ikke erstatte en døende verdensepoke med en anden døende verdensepoke. Vi har allerede tidligere nævnt, at Kristi genkomst skal være i skyerne med megen kraft og herlighed. Siger han ikke netop, at den skal være ligesom lynet, der udgår fra østen og lyser indtil vesten? - Hvad er det ved hans genkomst, der kan have en sådan kapacitet? - Det kan udelukkende ene og alene kun være hans altoverstrålende guddommelige budskab eller verdensoplysning til menneskeheden over hele kloden fra østen til vesten, fra syd til nord. Dette budskab kan kun være den hellige ånd eller den sandhedens ånd, som Gud skulle sende til menneskene i Jesu navn, og som skulle vejlede menneskeheden til hele sandheden og minde den om Kristus og tage af, hvad han havde sagt. Og de kommende ting skal han forkynde menneskene. Hvad er det i virkeligheden, Kristus her udtrykker for menneskene under begrebet "sin genkomst"? - Da ånd er viden og tanker, må den hellige ånd eller sandhedens ånd være den allerhøjeste eksisterende viden eller videnskab, der overhovedet eksisterer. Kristi genkomst er intet mindre end denne højeste viden som kristendomsforkyndelsens fortsættelse. Hvis denne kristendomsforkyndelsens fortsættelse ikke var den højeste viden om selve verdensaltet, Guddommens eksistens, alkærligheden og alvidenskaben eller alvisdommen som det færdige menneskes absolutte livsfundament, og ligeledes om det totale fuldkomne forhold til dets mikrokosmos og makrokosmos, ville den være ganske uden betydning for færdigskabelsen af det jordiske menneske i Guds billede efter hans lignelse. Kristi genkomst er udelukkende åbenbaringen af denne højeste viden, ja selve livsmysteriets løsning. Denne løsning er fundamentet i den nu påbegyndte ny verdensepoke. Uden denne løsning intet som helst færdigt menneske i Guds billede. Og menneskeheden måtte forblive i stagnation af det ragnarok af åndeligt mørke, krig og lidelse, uden noget håb eller himmelsk lys i denne dyre- eller djævlebevidsthedens natsorte sfære.