Den Intellektualiserede Kristendom
Menneskesønnens tegn
17. Sammen med den ny verdensepokes livsfundament eller den hellige sandhedens ånd, der skal vejlede menneskene til hele sandheden, skal der efter Kristi egen udtalelse ske følgende: "Og da skal menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed". - Hvad er det for et "menneskesønnens tegn", der skal vise sig på himmelen? - Her taler Kristus atter i symbolsprog. Det, Kristus udtrykker som himmelen, er naturligvis ikke den rent fysiske himmel med sol, måne og stjerner. Begrebet "himmelen" betyder her menneskehedens allerhøjeste og fuldkomneste tankesfære, hvilket igen danner væremåden i livets allerhøjeste livssfære, som Kristus også har betegnet "himmerigets rige". På dette riges mørke skyer eller laveste livssfære, der er det samme som menneskenes mørke og krigeriske sindelag eller tankesfære, er det, at menneskesønnens tegn vil vise sig. Da Kristus med sin for længst påbegyndte mission på jorden har vist sig at være alkærlighedens profet eller Guds åbenbaring af dette sindelag, må denne alkærligheden være "menneskesønnens tegn". Siger han ikke netop: "Elsker eders fjender, velsigner dem, som forbande eder, og gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder"? (Matt. 5,44). - Siger han ikke også til apostlen Peter angående hvor mange gange, man skal tilgive sin broder, der er det samme som sin næste: "Jeg siger dig: ikke indtil syv gange, men indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange"? (Matt. 18,22). - Lader han ikke også menneskene forstå, at det største bud er at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv? (Matt. 22,37-39). - Og viste han ikke netop på Golgatas kors, at han i selve livets lidelses- eller smertekulmination kunne tilgive disse bødler, der havde påført ham disse smerter ved at korsfæste ham? - Bad han ikke netop for dem: "Fader, forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre"? (Luk. 23,34). - Kan der eksistere en højere visdom og større alkærlighed end den, der således hundrede procent var denne menneskesønnens væremåde? - Hvilke andre ting kan være et større tegn på menneskesønnen Jesus af Nazaret? - Var det ikke netop denne hans væremådes manifestation på jorden, der senere blev årsag til hans guddommelige betegnelse som "Kristus", og efter hvilken betegnelse en hel klodes højeste verdenskultur blev opkaldt eller fik navn, og vil blive det evige lys fra Guds ånds strålevæld til jordens mennesker? -