Den Intellektualiserede Kristendom
Det tiltagende mørke side om side med den endnu svage kristendommens begyndelse
24. Vi må her lægge mærke til, at menneskehedens udfoldelse af djævlementalitet ikke helt behersker den fysiske verden. Side om side med denne mørkets mentalitet findes der også en ikke ringe lysets mentalitet. Verdensgenløserens guddommelige forkyndelse er absolut ikke gået sporløst hen over verden. Dens virkninger kommer blandt andet meget lysende til syne midt i krigens dødsterræner eller helvedesområder som internationale barmhjertighedsinstitutioner, Røde Kors og lignende, med hjælp til sårede og lemlæstede soldater og andre af krigens ulykkelige ofre. De søger at hjælpe alle, som af krigen er berøvet hus, hjem og fædreland, samt de af sult forpinte mennesker. Denne store barmhjertighed i krig og fred, såvel over for fjende som ven, er det ikke kristendom? - Hertil kommer megen anden kristendom til syne ved store katastrofer. Og hertil kommer så udviklingen af mentaliteten, opførelse af universiteter, skoler og læreanstalter, forsorg for syge og uarbejdsdygtige mennesker og folkepension for gamle mennesker, så de ikke mere i den grånende alder behøver at slide og slæbe for det daglige brød, men kan nyde deres livsaften uden økonomiske sorger eller spekulation. Er alt hospitals- og ambulancevæsen, i kraft af hvilket syge og tilskadekomne mennesker kan blive hentet og bragt til lægebehandling hurtigst muligt, ikke det modsatte af hedenskab? - Og man må også erindre sig de mange religiøse sekter og samfund, som hver på deres måde i forhold til deres religiøse udvikling søger at føre menneskene frem til et bedre liv, frem til forståelse af forsyn eller Gud, som er det primære tilbedelsesobjekt her, selv om der eventuelt endnu kan være meget ufærdigt og fejlagtigt i disse sekter og samfund. Men må der ikke netop være dette i alt, hvad der ikke er færdigskabt. Intet religiøst samfund på jorden er endnu i stand til at manifestere den totalt fuldkomne alkærlighed, der er kristendommens totale opfyldelse. Men de er dog en vej eller et forsøg på at vise vejen til det verdensfrelsende lys. Alt det ædle i disse humane foreteelser er mere eller mindre fødselsveerne til kristendommens snarlige logiske eller videnskabelige gennembrud. Er det humane i disse religiøse foreteelser ikke netop mere eller mindre det modsatte af hadets virkninger? - Men så kan de jo kun være begyndende alkærlighedsvirkninger. Da alkærligheden kun kan udvikles og blive til i mennesket som et resultat af den karma eller gengældelse, mennesket får tilbage af sine onde handlinger, må det samme væsen naturligvis først gennemgå mørkets udvikling i sig selv. Uden denne udvikling absolut ingen alkærlighed og dermed absolut ingen total fuldkommen oplevelse af livet. Derfor ser vi også, at udviklingen går fra dyrets mentalitet til sin kulmination i mennesket som djævlebevidsthed, der udgør kristendommens diametrale modsætning eller kontrast. Og uden oplevelsen af denne kontrast til kristendommen eller livets lys absolut ingen som helst oplevelse eller tilblivelse af mennesket i Guds billede efter hans lignelse.