Den Intellektualiserede Kristendom
Menneskets højeste identitet
29. Har ikke alle krigsophav i verden, der kæmpede imod hinanden, gensidigt troet, at modparten, altså "fjenden", var af "det onde", som man havde mere eller mindre ret til at udslette eller undertrykke? - Og er resultatet af denne overtro ikke netop en mangfoldighed af blodige kampe, milliondrab af mennesker og dyr og millioner af invalider kørende i rullestole, andre haltende på krykker og kunstige lemmer og andre vaklende igennem livet både blinde og døve? - Hertil kommer så hele den øvrige atmosfære fra djævlementaliteten, der viser "angrebs-" og "forsvarsprincippets" begyndende afmagt som kulturfundament. Men er det ikke netop det, menneskeheden skal lære, erfare og opdage? - Det er ikke blot syv gange, men halvfjerdsindstyve gange syv gange, man skal tilgive. "Det onde" kan absolut ikke nedkæmpes med "det onde". Hvis "det onde" kunne nedkæmpes med "det onde", måtte menneskene være blevet kristusvæsener eller færdige mennesker i Guds billede for årtusinder siden. Man kan ikke udrydde ukrudt ved at så det, men man kan derimod erfare, at man ikke kan få en fuldkommen sæd eller høst på en ukrudtsmark. Hensigten med Guds skabelsesplan er ikke at skabe en mental ukrudtsmark, en "djævleverden", men en totalt fuldkommen menneskeverden med hvert enkelt menneske i "Guds billede efter hans lignelse". Det vil i virkeligheden sige "gudevæsener". Var det ikke menneskenes højeste identitet, Kristus gjorde jøderne opmærksom på, da de ville stene ham, fordi han havde sagt, at han var "Guds søn"? - Sagde han så ikke til dem: "Er der ikke skrevet i eders lov: I ere guder"? (Joh. 10,34). Var det ikke i kraft af denne hans egen ophøjethed, han også kunne sige: "Jeg og Faderen, vi ere ét"? (Joh. 10,30). Ligeledes kunne han sige: "Mig er given al magt i himmelen og på jorden" (Matt. 28,18). Var det ikke også derfor, han kunne ophæve tyngdekraften og gå på vandet, stille stormen på søen og materialisere og dematerialisere sig efter den fysiske død, samt udføre alle de øvrige overjordiske gerninger eller mirakler, der skulle vise den guddommelige bevidsthedstilstand og væremåde, jordmennesket vil komme til at repræsentere, når det er nået frem til dets færdigskabte tilstand som "mennesket i Guds billede efter hans lignelse"? -