Den Intellektualiserede Kristendom
Mørket eller djævlebevidstheden - visdommens kilde
31. Menneskeheden oplever netop her i vort tyvende århundrede en så koncentreret erfaringsoplevelse af mørket eller helvede, at denne situation er blevet forudsagt som en "dommedag", der skulle komme over menneskeheden. Men denne "dommedag" er i fuld gang med at blive fuldbyrdet i form af verdenskrige med raffinerede djævelske krigsvåben med en kapacitet i drabs- og ødelæggelseskunnen, der er millioner og atter millioner af gange større, end det er nødvendigt i menneskehedens livsbehov. Menneskenes krigssans er således mere eller mindre uden logik. Man bygger ikke kanoner for at skyde gråspurve, men menneskeheden har bygget krigsvåben, med hvilke den kan sabotere eller ødelægge sin egen klode, skønt denne aldrig kan blive dens krigsfjende, men derimod udgør dens livsbetingende hjemsted i verdensaltet. Menneskehedens eneste krigsfjende kan kun være en større eller mindre del af den selv, altså en større eller mindre gruppe af dens egne væsener. Der er ikke længere logik i menneskenes krigsforsvar og -angreb. Og hvor der mangler logik, eksisterer der fejltagelse, disharmoni og lidelse. Og er det ikke netop det, vi ser? - Er menneskeheden ikke netop i stor udstrækning våndende sig i et ocean af lidelse? - Det er denne lidelse, der nu florerer over hele verden som "dommedag".
      Hvad med de millioner af mennesker, der befinder sig i krigens dødsterræner? - Hvad med de millioner af mennesker, der befinder sig på verdens hospitaler og sygehuse med deres defekte og ødelagte organismer? - Hvad med de mennesker, der lever af at myrde, røve, plyndre og bedrage? - Hvad med menneskenes brug af de superdjævelske helvedesmetoder: kernevåben, kidnapning, kemisk krig, tortur, hjernevask og dødsstraf? - Og hertil kommer samtidig, at millioner af mennesker lever i en atmosfære af ulykkelige ægteskaber, jalousi og skinsyge. Skilsmisser hører til dagens orden. Det ægteskabelige livsløfte indtil døden er i mange tilfælde ofte kun en skøn mental sæbeboble, der brister næsten ved ingenting. Og dette menneskenes samvittighedsløse boldspil med ægteskabets bærende livsløfte viser, at ægteskabet også er degenererende. Vi begynder derfor også at se ægteskabelige skilsmissers mangfoldighed. Tusinder af unge mennesker gifter sig ikke. Dette gælder begge køn. Men dette forhindrer dem endnu ikke i at blive forelsket i væsener af modsat køn. Det forhindrer dem heller ikke i at leje lejlighed og flytte sammen, som om de var lovmæssigt gift. Men disse papirløse ægteskaber er forbigående og kortvarige. Og da der her ikke er nogen særlig garanti for disse samlivs stabilitet eller varighed, er de ganske uegnede for avling af børn. Da ægteskabsprincippet således degenererer, og man ikke ønsker at føde børn, er man ligefrem gået så langt ned i mørkets eller djævleregionernes dyb, at man autoriserer fosterdrab eller fosterødelæggelse i moderlivet. Man spærrer således det lille levende væsens vej til genfødelse i den fysiske verden, der er Guds område for skabelsen af "mennesket i sit billede efter sin lignelse". Her har man ikke forstået Kristi ord: "Lader de små børn komme til mig, og formener dem ikke; thi Guds rige hører sådanne til". - Længere ned i kulturdegeneration og sabotage af Guds største skabelsesproces kan man ikke komme. Men hvem kan bebrejdes det? - Absolut intet som helst væsen. Alt, hvad der overhovedet findes af mørke og djævleagtige manifestationer og væremåde, er kosmisk set en absolut livsbetingende tilsvarende kontrast til en hvilken som helst skabelse af det evige lys, alkærligheden eller væremåden i "Guds billede efter hans lignelse", der igen er det samme som "kristusbevidsthed". - Men hvordan skulle en virkelig "kristusbevidsthed" blive til uden ved selvoplevelse af mørkets eller djævlebevidsthedsmæssige erfaringer som kendsgerninger? - Men hvis mørket ikke eksisterede, kunne det ikke opleves. Og uden oplevelse af mørket ingen oplevelse af lyset og dermed absolut ingen livsoplevelse. Og uden livsoplevelse ville skabelsen af "mennesket i Guds billede efter hans lignelse" også her være synlig som umulig.