Den Intellektualiserede Kristendom
Løsningen på dyrerigets mysterium
33. Løsningen på dyrerigets mysterium klarlægger, hvorfor denne side ved verdensaltet består af væsener, der kun lever for at tjene til føde for hverandre og derfor må leve i princippet "at dræbe for at leve". Det er ikke så mærkeligt, at dyrenes organismer er et krigsredskab. Men tro endelig ikke, dette er endemålet for Guds forhold til dyrene. Og tro endelig heller ikke, at "Guds hellige ånd" er slukket i dyreriget. Her afslører "Det Tredje Testamente" også nærværelsen af guldglorien, Guds evige lys i verdensaltet, og at intet væsen kan fremtræde i Guds totale billede efter hans lignelse som et "hanpattedyr" eller som et "hunpattedyr". Derfor er "manden" og "kvinden" under en meget synlig forvandling bort fra dyrerigets parringstilstand eller ægteskabsprincippet.