Den Intellektualiserede Kristendom
Vejen til kristusbevidsthed må opleves personligt
38. En vej bliver ikke til en selvoplevet kendsgerning blot ved at læse dens beskrivelse eller høre om den i en samtale. Man må selv passere den eller tilbagelægge den, for at den kan blive ens egen selvoplevede viden eller kendsgerning. Derfor må vejen til kristusbevidstheden personligt passeres eller opleves. Hvordan skal den ellers blive til urokkelig væremåde i væsenernes livsmanifestation? -
      Da "alkærligheden" er livets primære eller færdigskabte væremåde eller den, der udtrykkes som "Guds billede", må menneskene erfare den. Den erfarer man kun ved at opleve dens modsætning. Da alkærligheden er livets højeste lys, er dens modsætning livets dybeste mørke. Vi har her livets største lys og livets dybeste mørke. Derfor må alle levende væsener opleve livets største mørke for at kunne få evne til at sanse livets største lys. Uden kontraster absolut ingen oplevelse af livet og dermed heller ingen skabelse af mennesket i Guds billede efter hans lignelse.