Den Intellektualiserede Kristendom
Indvielsen i min mission
4. Visionen var forbi. Den havde varet nogle få sekunder eller måske kun brøkdele af sekunder, hvis der overhovedet kan være tale om opfattelse af tid i denne situation. Jeg var atter tilbage i min fysiske tilstand. Under mit ophold i det gyldne lys var der sket en overvældende forvandling af min mentalitet. Det viste sig, at nævnte vision af det altopfyldende gyldne lys absolut ikke var et drømmesyn eller en hallucination, men en virkelig vågen dagsbevidst kosmisk oplevelse. Den efterlod mig i en ny bevidsthedstilstand, der satte mig i stand til at skabe mine kosmiske analyser og symboler over "Det evige verdensalt" eller selve "Livsmysteriets løsning". - Jeg blev ved oplevelsen af det blændende gyldne lys ligesom hævet op fra den jordiske menneskeheds nuværende kosmiske blindhed eller uvidenhed til en af livets højere kosmiske eller åndelige livssfærer, der udløste en helt ny bevidsthedstilstand i mig. Det opdagede jeg ikke lige straks. Det gyldne lys havde på en "immateriel" eller "usanselig" måde urokkeligt indpræget i min vågne dagsbevidsthed oplevelsen af mit "jegs" evige eksistens. Jeg ville derfor tage en lånt bog for at se, om der i den stod noget om en lysoplevelse, som den jeg havde oplevet. Men det viste sig nu, at en usynlig hånd lagde sig foran min pande og holdt mig tilbage. Jeg følte, jeg ikke skulle tage bogen, og at jeg slet ikke mere behøvede at læse. Med mine kosmiske visioner opklarede jeg pludselig med lethed min egen tankes intuitive kraft. Jeg opdagede nu, at det ikke blot var de guddommelige lysoplevelsers afsløring i sig selv, der var Guds hensigt at åbenbare for mig. Jeg forstod nu, hvorfor den levende Kristus i visionen gik ind i mig og lod sit stærke overjordiske lys skinne eller lyse fra mit indre og ud over verden og lod mig opleve det som Kristi ånd, der er ét med Guds ånd. - Og hvad betød det gyldne lys? - Det havde åbnet en "kosmisk bevidsthed" i mig og den hermed forbundne autoritet, der skulle til, for at jeg kunne opfylde den guddommelige mission, som kristusvisionen indgav mig bevidstheden om og stadfæstede, at jeg var kaldet eller indviet til at skulle udføre.