Den Intellektualiserede Kristendom
Menneskehedens modtagelse af verdensgenløseren og kristendommen
43. Da tiden kom for Jesu fødsel, var der dog en ganske lille procent af mennesker blandt jødefolket, der var begyndt at være modne for en lidt bedre og mere human fortolkning af livet end den, de igennem den autoriserede jødiske fortolkning af livet var vant til. Og det var disse mennesker, der havde lige akkurat det sindelag, at de kunne modtage Kristus og blive hans disciple og medarbejdere i den begyndende forkyndelse af den verdensepoke, der fik navnet "kristendom". Men vi ser her, at det ikke var jødedommens ortodokse og herskende klasse, der kunne modtage den ny verdensepokes lys. Vi ser, at Kristi tilhængere var de ringeagtede i samfundet. De var de af farisæerne og de skriftkloge kaldede "toldere og syndere" (Mark. 2,16) og ligeledes blandt andet fattige fiskere. Og hvad med de fattige hyrder på markerne ved Betlehem? - Er beretningen om dem ikke også symbolet på, at det ikke var hoffets stortrommer eller festparader, der skulle indlede den ny verdensepokes begyndende lys? - Det var således ikke de intellektuelle eller overklassen, der var modnet for alkærlighedens guddommelige budskab til menneskeheden. Den store budbringer var kun en tømrersvend og født af fattige forældre i en stald eller i et rum, der var beregnet for dyr. Det er rigtigt, at der berettes om tre hellige konger, som ad en okkult vej eller i stjernerne havde set den ny verdensepokes fødsel. Der berettes også om enkelte andre fremragende intellektuelle, som forstod, at Jesus ikke var en almindelig profet. De turde ikke rigtigt offentligt vedgå sig deres interesse for ham. Der berettes således om rådsherren Nikodemus, at han kom til Jesus om natten (Joh. 3,2). Men disse enkelte intellektuelles møde med Jesus forandrer ikke dette, at det mere eller mindre var de uintellektuelle, der blev Jesu disciple og tilhængere. Men da de intellektuelle ikke turde vedgå sig Jesus og hans guddommelige visdom, var det ikke så mærkeligt, at kristendommen eller denne hans forkyndelse kun fandt ringe eller sparsom jordbund. Ja, man korsfæstede jo selve Guds sendebud. Og hans primære disciple undtagen én blev også alle korsfæstet. Og hvad er der ikke sket af forfølgelse af de første troende kristne? - Blev ikke mange kastet for vilde dyr til morskab eller forlystelse for datidens overklasse og borgere? - Men det var ikke blot de mennesker, der var kristendommens pionerer, der blev forfulgt. Kristi rene guddommelige ord blev også efterhånden på mange felter så forfalskede, at kristendommen vanskeligt kunne skelnes fra hedenskab.