Den Intellektualiserede Kristendom
Hvorfor er menneskene ikke for længst blevet kristne og til mennesket i Guds billede efter hans lignelse?
45. Det er denne specielle højnelse af væsenets livstilstand fra et lavere til et højere udviklingstrin, der absolut umuligt kan finde sted uden i kraft af væsenets egen realistiske erfaringsoplevelse og vejledning. Ja, ikke engang, som før nævnt, ved religioner, sekter eller andre religiøse samfund. Og her er kristendommen ingen undtagelse. Vi ser netop, at kristendommens mennesker af i dag er meget langt fra at være kristne, hvilket vil sige: være væsener, der overholder Jesu påbud, skønt disse påbud er baserede på livets allerhøjeste facitter eller livsprincipper, hvis overholdelse får menneskene til at fremtræde som alkærlighedsvæsener, der udgør menneskene i Guds billede efter hans lignelse. Men hvorfor har menneskene ikke overholdt disse påbud og for længst gjort sig til de færdige mennesker i Guds billede? - Er det ikke netop, fordi det er ganske umuligt for dem at overholde disse efter et blot og bart påbud eller diktat? - Er det ikke netop, fordi de ikke er udviklet til at kunne overholde disse påbud? - Disse påbud er fundamentet for en helt ny fra dyret og hedenskabet afvigende væremåde. Men at forvandle væsenet fra en tusindårig væremåde til en helt ny og modsat væremåde kan umuligt ske på kommando eller ved en viljesakt. Den kan udelukkende kun, ligesom alle andre evner og anlæg, blive til ved udvikling. At forvandle sig fra hedenskabets dræbende og krigeriske væremåde til et virkelig kristent menneske, et alkærlighedens væsen, et moralsk geni, er den største forvandlingsproces, der overhovedet eksisterer. Det er den største begavelse og evne, et væsen kan tilegne sig. Hvad er større end dette: at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse? - Og er det ikke netop dette, der er kristendommens største forjættelse og inspiration og formål med mennesket? -
      Men hvordan skulle denne store forvandling, denne Guds skabelse af mennesket i sit billede, denne omdannelse af så at sige et djævlevæsen til et totalt modsat væsen, til et kristusvæsen i Guds eget billede, kunne ske blot ved at høre en forkyndelse om Gud, blot ved at høre en prædiken, blot ved at læse en hellig bog, ligegyldigt hvor hellig og guddommelig den så end måtte være. For at disse nævnte foreteelser kan have betydning for et menneske, må dette menneske være absolut bevidsthedsmæssigt tilpasset, begavet eller modent for at kunne forstå disse. Ja, det må ligefrem ønske, begære eller hungre efter den vejledning og kundskab, som det kan erhverve sig igennem disse nævnte foreteelser. Hvis ikke denne modenhed krævedes for at forstå tingene, kunne selv dyrene jo forstå en prædiken og forvandles til menneske ved den.