Den Intellektualiserede Kristendom
Guds plan med mennesket
48. Når vi i Bibelen læser, at Gud sagde: "Lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse; og det skulle regere over havets fisk og over himmelens fugle og over fæet og over al jorden og over alt kryb, som kryber på jorden" (1 Mos. 1,26), ser vi ikke alene her, at Gud havde en plan med mennesket, men det skulle være det største væsen over alle jordens væsener. Det skulle ligefrem blive i Guds eget billede efter hans lignelse. Gud ønskede således at omdanne det primitive, dyriske væsen, abemennesket, til at blive et væsen, hvis væremåde måtte blive dette forannævnte evige lys, hvilket vil sige: kulminerende visdom. Men dette primitive, dyriske abemenneske kunne umuligt omskabes blot ved kristendommens religiøse prædikener eller ved almindelig undervisning, studium eller skolegang. Noget sådant lå jo himmelråbende langt, langt borte i dets fremtid, ja, hundrede tusinder af år måtte hengå, inden dette med dyrebevidsthed udstyrede enpolede væsen kunne blive til det dobbeltpolede, færdige menneske. Hvordan skulle Gud kunne forvandle disse væsener fra dyr til færdige mennesker i Guds billede, hvilket vil sige: til kristusvæsener, på én dag. Ja, det kunne endog slet ikke engang gøres på ét fysisk jordliv, hvilket vil sige menneskets fysiske liv fra dets fødsel fra moderlivet og til dets fysiske organismes normale undergang eller død. Det kunne kun gøres ved ét eneste stort mirakel. Dette mirakel kender vi under begrebet "udvikling". Ved udvikling forstår man væksten af væsenets evne til at skabe og opleve, hvorved dets bevidsthed vokser i viden og forstand. Det er denne vækst af viden og forstand, Bibelen udtrykker i ordene: "Og Gud Herren dannede mennesket af støv af jorden og blæste livets ånde i hans næse; og mennesket blev til en levende sjæl" (1 Mos. 2,7). Dette Guds mirakel er det samme som alle levende væseners udvikling eller forvandling fra en lavere livstilstand til en højere og højere form, indtil det store mål er nået, altså det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse.