Den Intellektualiserede Kristendom
Mennesket må gennemgå hundreder af fysiske jordliv for at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse
50. Guds omskabelse af djævlemennesket kan umuligt ske uden igennem udvikling, altså væsenets oplevelse af mørket såvel som lyset. Og hertil er altså, som før nævnt, nydelsen af kundskabens træ det, der giver væsenet evne til at kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud selv. I Bibelen udtrykkes det således, at slangen sagde til kvinden: "Mon Gud skulle have sagt: I må ikke æde af hvert træ i haven? - Da sagde kvinden til slangen: Vi må æde af havens træers frugt; men om det træs frugt, som er midt i haven, sagde Gud: Æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø. - Da sagde slangen til kvinden: I skulle ikke dø døden; men Gud ved, at hvilken dag I æde deraf, da skulle eders øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt" (1 Mos. 3,1-5). Kundskabens træ er det levende væsens daglige liv. Frugterne af kundskabens træ er væsenets daglige oplevelse af godt og ondt. Denne daglige oplevelse af godt og ondt kunne jo ikke undgå at udvikle væsenet i viden om, hvad der var godt og ondt. Og uden denne viden kunne væsenet jo umuligt udvikle sig fra et lavere trin til et højere trin. Og hvordan skulle det så uden denne udvikling blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse? - Slangen forførte således ikke Eva, men vejledte hende. Slangen var altså ikke udtryk for djævelen eller den onde, men derimod symbolet på verdensgenløseren. Hvordan skulle Gud kunne skabe mennesket i sit billede, hvis han samtidig forbød væsenerne at nyde af kundskabens træ, hvilket altså vil sige: totalt forhindrede væsenerne i at kunne opleve godt og ondt? - Men det er klart, at én dags eller ét jordlivs oplevelse er ikke nok til at færdiggøre mennesket i Guds billede. Væsenet kan umuligt i ét jordisk, fysisk liv blive til det færdige menneske. Guds skabelse af mennesket er nok et mirakel, men det er ikke et øjebliks mirakel. Ligesom væsenet ikke kan forvandles fra minerallivsform til plantelivsform og fra plantelivsform til dyrelivsform og fra dyrelivsform til mørke- eller djævlelivsformen i et enkelt jordliv, således kan det lige så umuligt forvandles fra mørke- eller djævlevæsen til et kristusvæsen i ét jordisk, fysisk liv. Væsenerne må gennemgå hundreder af fysiske liv for at blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse.