Den Intellektualiserede Kristendom
Jesus forklarer reinkarnationen eller genfødelsen for Nikodemus, men denne havde svært ved at forstå den. Det samme gjaldt også Jesu disciple
51. Det var afsløringen af genfødelses- eller reinkarnationsevnen, Kristus ikke kunne forklare for sin samtid, fordi den ikke kunne forstå den. Den hørte altså til noget af det, som Kristus bebudede senere skulle blive gjort bekendt for menneskene igennem "den hellige ånd", der er det samme som kosmisk viden, der igen er det samme som livets allerhøjeste og helligste tanker, ja, er selve Guds bevidsthed. Jesus var udmærket kendt med denne menneskenes genfødelse, der i dag udtrykkes under begrebet reinkarnation. Det var dette store guddommelige emne, han forklarede for rådsherren Nikodemus, der hemmeligt kom til Jesus om natten, da han ikke offentligt turde vedgå sin interesse og beundring for verdensgenløseren. Han sagde til Jesus: "Rabbi! vi vide, at du er en lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse tegn, som du gør, og uden at Gud er med ham". - Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig, uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige". - Nikodemus siger til ham: "Hvorledes kan et menneske fødes, når han er gammel? Mon han kan anden gang komme ind i moders liv og fødes?" - Jesus tog atter til orde og svarede: "Sandelig, sandelig siger jeg dig, uden nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige. Hvad, som er født af kødet, er kød; hvad, som er født af ånden, er ånd". - Da Nikodemus forundrede sig meget over Jesu kosmiske afsløring, sagde Jesus til ham: "Forundrer dig ikke over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; således er det med hver den, som er født af ånden". - Nikodemus er endnu i tvivl og spørger Jesus: "Hvorledes kan dette ske?" - Jesus svarede og sagde til ham: "Er du Israels lærer og forstår ikke dette? - Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi tale om det, vi vide, og vidne det, vi have set; og I modtage ikke vort vidnesbyrd. - Når jeg siger eder de jordiske ting, og I ikke tro, hvorledes skulle I da tro, når jeg siger de himmelske?" (Joh. 3,2-12) - Vi ser her, hvor vanskeligt, hvis ikke umuligt, det var for den kloge rådsherre at forstå reinkarnationen eller genfødelsen, der i realiteten udgør fundamentet for alle levende væseners udvikling eller omskabelse fra de lavere og primitive livsformer til de allerhøjeste former eller menneskets tilblivelse i Guds billede efter hans lignelse.
      Vi kan tage endnu et eksempel på, at menneskene ikke kunne forstå reinkarnationen. Her gælder det oven i købet Jesu egne disciple. Vi ser det i et spørgsmål til Jesus fra disse hans nærmeste daglige elever eller lærlinge og omgangsfæller. "Og hans disciple spurgte ham og sagde: "Hvad er det da, de skriftkloge sige, at Elias bør først komme?" - Og han svarede og sagde: "Vel kommer Elias og skal genoprette alting. Men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de erkendte ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de ville; således skal også menneskesønnen lide ondt af dem" (Matt. 17,10-12). - Da forstod disciplene, at han havde talt til dem om Johannes Døberen. Elias var altså genfødt som Johannes Døberen. Genfødelse eller reinkarnation udgør således en realitet udtalt fra Jesu mund, men blev totalt uforstået både af hans disciple og de daværende lærde. Den kunne derfor ikke indlemmes i den daværende begyndende kristendomsforkyndelse.